Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


BEATA ES – wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek


Już niebawem ukaże się płyta CD

Beata es – wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek

 

Album CD „Beata es – wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek” to fonograficzne utrwalenie wybranych kompozycji pochodzących z rękopiśmiennych źródeł muzycznych zachowanych do dzisiaj w benedyktyńskich klasztorach w Przemyślu, Jarosławiu i Staniątkach. Wymienione muzykalia stanowią bardzo ciekawy zbiór unikatowych i niewykonywanych dzieł, począwszy od hymnów oraz 2-3 głosowych pieśni z towarzyszeniem basso continuo, poprzez wielogłosowe motety (od czterech do ośmiu głosów), aż po kompozycje czysto instrumentalne (tabulatura przemyska XVII/XVIII w.). Taki repertuar jest nie tylko wyrazem wysokiego kunsztu kompozytorskiego, ale – co równie istotne – dobitnie świadczy o wysokim poziomie niepoznanej dostatecznie kultury muzycznej klasztorów benedyktyńskich, szczególnie na Podkarpaciu. Połączenie wybranych kompozycji z aż trzech różnych ośrodków pozwoli na ukierunkowanie badań dotyczących wykorzystania odpowiedniego instrumentarium, lepszego poznania historycznej praktyki wykonawczej oraz odtworzenia sposobu wykonywania opisywanego repertuaru w kontekście liturgicznym. W nagraniu fonograficznym zaprezentowano całe spektrum kompozycji zawartych we wspomnianych już rękopisach (utwory monodyczne oraz solowe utwory instrumentalne, wielogłosowe, w tym także rozbudowane kompozycje wolano–instrumentalne).

Niniejszy projekt rozpoczął serię wydawnictw płytowych pt. Premislia Vetus Musica, prezentującą muzykę powstałą lub zdeponowaną dzisiaj na terenach Podkarpacia.

 

 

 

 


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Dofinansowano ze środków Miasta Przemyśla