Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Co u nas słychać?


Aktualnie zajmujemy się:

 • realizacją projektu grantowego: Nagranie płyty CD: Beata es – wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek;
 • organizacją koncertu II z cyklu Koncerty Młodych Wirtuozów;
 • przygotowaniem do nagrania filmu I z cyklu filmów promujących młodych artystów oraz zabytki regionu;
 • inwentaryzacją, merytorycznym opracowywaniem i digitalizacją zapomnianych zbiorów biblioteki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963);
 • opracowywaniem rocznika II „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”;
 • działalnością edukacyjną w szkole organistowskiej.

Zaplanowaliśmy harmonogram następujących zadań:

w zakresie działalności artystycznej:

 • organizacja cyklu koncertów o zasięgu międzynarodowym (seria I – 2021/2022): Koncerty Młodych Wirtuozów;
 • promocja twórczości artystów oraz zabytków regionu (cykl filmów promocyjnych);

w zakresie działalności edukacyjnej:

 • organizacja kursów mistrzowskich dla uczniów i studentów;

w zakresie działalności naukowej i publicystycznej:

 • realizacja projektu grantowego: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów biblioteki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963);
 • opracowanie katalogu prac naukowych z zakresu sztuk muzycznych;
 • organizacja Ogólnopolskiej konferencji naukowej Fenomen Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963) i zjazd byłych wychowanków;

oraz:

 • podjęcie współpracy partnerskiej z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej;
 • zakup instrumentu niezbędnego do realizacji zadań edukacyjnych i artystycznych: małych przenośnych organów piszczałkowych (pozytywu).

Za sobą mamy działania, takie jak:

2022

 • współorganizacja festiwalu: XXII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne;
 • koncert I z cyklu Koncerty Młodych Wirtuozów (16.01.2022);
 • organizacja VII Konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży Bosko kolędować Jezusowi;

2021

 • wszczęcie projektu naukowo-badawczego: Inwentaryzacja i merytoryczne opracowanie zbiorów biblioteki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916–1963);
 • zaangażowanie wolontariuszy do działalności Fundacji;
 • organizacja koncertu kameralnego w Przemyślu na rzecz Fundacji;
 • współorganizacja festiwalu: XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne;
 • współorganizacja konkursu muzycznego: Archidiecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni o Św. Józefie „Ojcowskim Sercem”;
 • rekrutacja i działalność edukacyjna w szkole organistowskiej;
 • przygotowanie i realizacja warsztatów metodyczno-naukowych pt. „Śpiew i oddech – najnowsze metody w kształtowaniu apertury zadęcia” dla młodych trębaczy z Biłgoraja;
 • przygotowanie i realizacja wykładu, warsztatów i ćwiczeń metodyczno-naukowych pt. „Metody kształtowania i formowania właściwego zadęcia w kontekście apertury zadęcia w nauczaniu początkowym dla młodych trębaczy z Olkusza;
 • powołanie Rady Naukowej „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”;
 • premierowe wydanie „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”, rocznik I (2021), ISSN 2720-281X;
 • kwerendy materiałów archiwalnych i bibliotecznych pozostałych po Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu(1916-1963);
 • podjęcie współpracy partnerskiej nad tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej;
 • podjęcie współpracy partnerskiej z Honewit Studio;
 • sporządzenie trzech wniosków grantowych;

2020

 • współorganizacja festiwalu: XX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne;
 • przygotowanie i realizacja koncertu połączonego z prelekcją pt. ,,Śpiew i oddech – najnowsze metody w kształtowaniu apertury zadęcia” dla młodych trębaczy z Zamościa;
 • realizacja projektu grantowego: Renata Stivrina – utwór na kwartet smyczkowy i organy w ramach programu Zamówienia kompozytorskie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury;
 • rekrutacja i wszczęcie działalności szkoły organistowskiej;
 • wszczęcie działalności Szkoły Chóralnej dla dzieci i młodzieży;
 • zawieszenie działalności Szkoły Chóralnej dla dzieci i młodzieży z powodu sytuacji epidemiologicznej na świecie;
 • organizacja trzech wykładów i kursu mistrzowskiego dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie;
 • przeniesienie i kwerendy zasobów bibliotecznych pozostałych po Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963);
 • podjęcie działań organizacyjnych prowadzących do rejestracji, a następnie wydania czasopisma naukowego;
 • podjęcie współpracy partnerskiej z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu;
 • sporządzenie dwóch wniosków grantowych.