Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Co u nas słychać?


Aktualnie zajmujemy się:

 • inwentaryzacją, merytorycznym opracowywaniem i digitalizacją zapomnianych zbiorów biblioteki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963)
 • działalnością dydaktyczną w ramach szkoły organistowskiej, kursu dla organistów, nauki gry na fortepianie i nauki śpiewu
 • przygotowaniem kolejnego numeru „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”

Zaplanowaliśmy harmonogram następujących zadań:

w zakresie działalności artystycznej:

 • organizacja cyklu koncertów Koncerty Młodych Wirtuozów
 • współorganizacja kolejnych edycji festiwalu: Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne
 • współorganizacja kolejnych edycji konkursów muzycznych

w zakresie działalności edukacyjnej:

 • organizacja kursów mistrzowskich dla uczniów i studentów
 • międzypokoleniowe, interdyscyplinarne warsztaty chóralne

w zakresie działalności naukowej i publicystycznej:

 • opracowanie katalogu prac naukowych z zakresu sztuk muzycznych
 • opracowywanie kolejnych numerów „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”

oraz:

 • podjęcie współpracy partnerskiej z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
 • zakup instrumentu niezbędnego do realizacji zadań edukacyjnych i artystycznych: małych przenośnych organów piszczałkowych (pozytywu)

Za sobą mamy działania, takie jak:

2023

 • koncert III z cyklu Koncerty Młodych Wirtuozów (30.04.2023)
 • współorganizacja VIII Konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży Bosko kolędować Jezusowi (14.01.2023)
 • zmiana członków redakcji i rady naukowej „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”
 • organizacja Letniej Akademii Trąbki
 • współorganizacja festiwalu: XXIII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne

2022

 • realizacja projektu naukowo-badawczego: Inwentaryzacja i merytoryczne opracowanie zbiorów biblioteki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916–1963)
 • przygotowanie do wydania rocznika II (2022) „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”, ISSN 2720-281X
 • realizacja projektu grantowego: Nagranie płyty CD: Beata es – wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek
 • koncert II z cyklu Koncerty Młodych Wirtuozów (13.11.2022)
 • współorganizacja festiwalu: XXII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne
 • rekrutacja i działalność edukacyjna w szkole organistowskiej
 • koncert I z cyklu Koncerty Młodych Wirtuozów (16.01.2022)
 • współorganizacja VII Konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży Bosko kolędować Jezusowi
 • organizacja koncertu podczas XII Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira” Kraków-Niepołomice 2022 (9.04.2022)
 • przygotowanie oraz realizacja seminarium i warsztatów dla trębaczy z zakresu poprawy ich wydolności oddechowych oraz jakości dźwięku (26.10.2022)
 • sporządzenie czterech wniosków grantowych

2021

 • wszczęcie projektu naukowo-badawczego: Inwentaryzacja i merytoryczne opracowanie zbiorów biblioteki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu (1916–1963)
 • zaangażowanie wolontariuszy do działalności Fundacji
 • organizacja koncertu kameralnego w Przemyślu na rzecz Fundacji
 • współorganizacja festiwalu: XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne
 • współorganizacja konkursu muzycznego: Archidiecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni o Św. Józefie „Ojcowskim Sercem”
 • rekrutacja i działalność edukacyjna w szkole organistowskiej
 • przygotowanie i realizacja warsztatów metodyczno-naukowych pt. „Śpiew i oddech – najnowsze metody w kształtowaniu apertury zadęcia” dla młodych trębaczy z Biłgoraja
 • przygotowanie i realizacja wykładu, warsztatów i ćwiczeń metodyczno-naukowych pt. „Metody kształtowania i formowania właściwego zadęcia w kontekście apertury zadęcia w nauczaniu początkowym dla młodych trębaczy z Olkusza
 • powołanie Rady Naukowej „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”
 • premierowe wydanie „Czasopisma naukowego Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”, rocznik I (2021), ISSN 2720-281X
 • kwerendy materiałów archiwalnych i bibliotecznych pozostałych po Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963)
 • podjęcie współpracy partnerskiej nad tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej
 • podjęcie współpracy partnerskiej z Honewit Studio
 • sporządzenie trzech wniosków grantowych

2020

 • współorganizacja festiwalu: XX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne
 • przygotowanie i realizacja koncertu połączonego z prelekcją pt. ,,Śpiew i oddech – najnowsze metody w kształtowaniu apertury zadęcia” dla młodych trębaczy z Zamościa
 • realizacja projektu grantowego: Renata Stivrina – utwór na kwartet smyczkowy i organy w ramach programu Zamówienia kompozytorskie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 • rekrutacja i wszczęcie działalności szkoły organistowskiej
 • wszczęcie działalności Szkoły Chóralnej dla dzieci i młodzieży
 • zawieszenie działalności Szkoły Chóralnej dla dzieci i młodzieży z powodu sytuacji epidemiologicznej na świecie
 • organizacja trzech wykładów i kursu mistrzowskiego dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie
 • przeniesienie i kwerendy zasobów bibliotecznych pozostałych po Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu (1916-1963)
 • podjęcie działań organizacyjnych prowadzących do rejestracji, a następnie wydania czasopisma naukowego
 • podjęcie współpracy partnerskiej z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu
 • sporządzenie dwóch wniosków grantowych