Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Nauka gry na fortepianie 

REGULAMIN

Organizator

1. Organizatorem nauki gry na fortepianie jest fundacja Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu (dalej: SSO) z siedzibą pod adresem: Plac bł. ks. Augusta Czartoryskiego 2 (dawniej: ul. św. Jana Nepomucena 3), 37-700 Przemyśl, NIP: 7952549978, REGON: 381039194, NR KRS: 0000743675.

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie SSO.

Cel

3. Głównymi celami edukacyjnymi nauki gry na fortepianie są: zdobywanie podstawowej wiedzy ogólnomuzycznej, umuzykalnianie i rozwój zainteresowań muzycznych, wspomaganie rozwoju intelektualnego, uwrażliwienie na piękno, zdobycie podstawowych umiejętności gry na fortepianie, kształcenie umiejętności samodzielnej pracy, przygotowanie do występów publicznych. 

Plan nauki

4. Zajęcia adresowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

5. Osobami prowadzącymi są absolwenci Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie.

6. Zasadniczo zajęcia realizowane są indywidualnie raz w tygodniu (1 lekcja = 45 min.) od września do czerwca. Istnieje możliwość zwiększenia liczby zajęć. Osoba prowadząca ustala grafik zajęć uwzględniając przy tym możliwości czasowe swoje oraz wszystkich uczestników. W dniach ustawowo wolnych od pracy i nauki szkolnej zajęcia nie odbywają się. Zajęcia odwołane przez nauczyciela odrabiane są w innym terminie, zaś te odwołane przez uczestnika nie są odrabiane.

7. Realizowany repertuar obejmuje utwory od klasyki do rozrywki; dobierany jest do możliwości i upodobania uczestnika.

Warunki przyjęcia

8. Kandydaci powinni złożyć w odpowiednim terminie wniosek do Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu o przyjęcie na naukę gry na fortepianie (wzór wniosku można pobrać poniżej).

9. Liczba miejsc w każdym roku szkolnym jest ograniczona. 

Opłaty

10. Na początku każdego roku SSO ustala wysokość miesięcznej opłaty za naukę. Ustaloną kwotę wpłaca się na konto bankowe SSO do 10 dnia miesiąca (z góry), w którym odbywa się nauka.


ZAPISY cały rok szkolny

WNIOSEK o przyjęcie na naukę gry na fortepianie: pobierz

OPŁATY w roku szkolnym 2024/25: 250 zł /mc; dodatkowe zajęcia: 70 zł /45 min.

INFORMACJI udziela mgr Wiktoria Oleksińska: tel.: 731 203 738, e-mail: sso@sdb.krakow.pl