Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Nauka śpiewu 

REGULAMIN

 

Organizator

1. Organizatorem nauki śpiewu jest fundacja Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu (dalej: SSO) z siedzibą pod adresem: Plac bł. ks. Augusta Czartoryskiego 2 (dawniej: ul. św. Jana Nepomucena 3), 37-700 Przemyśl, NIP: 7952549978, REGON: 381039194, NR KRS: 0000743675.

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie SSO.

 Cel

3. Głównymi celami edukacyjnymi nauki śpiewu są: zdobywanie wiedzy o muzyce, rozbudzenie i pogłębienie pasji do muzyki poprzez śpiew, kształcenie umiejętności wokalno-scenicznych, przygotowanie do występów publicznych, wspomaganie rozwoju intelektualnego, uwrażliwienie na piękno.

Plan nauki

4. Zajęcia adresowane są do dzieci (od 8 lat), młodzieży i osób dorosłych.

5. Osobą prowadzącą jest absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie (Wydział Wokalno-Aktorski, kierunek: wokalistyka, studia I i II stopnia).

6. Zasadniczo zajęcia realizowane są indywidualnie raz w tygodniu (1 lekcja = 45 min.) od września do czerwca. Istnieje możliwość zwiększenia liczby zajęć. Osoba prowadząca ustala grafik zajęć uwzględniając przy tym możliwości czasowe swoje oraz wszystkich uczestników. W dniach ustawowo wolnych od pracy i nauki szkolnej zajęcia nie odbywają się. Zajęcia odwołane przez nauczyciela odrabiane są w innym terminie, zaś te odwołane przez uczestnika nie są odrabiane.

7. Podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia wokalne, oddechowe oraz dykcyjne. Realizowany repertuar obejmuje utwory od klasyki do rozrywki; dobierany jest do możliwości i upodobania uczestnika.

Warunki przyjęcia

8. Kandydaci powinni złożyć w odpowiednim terminie wniosek do Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu o przyjęcie na naukę śpiewu (wzór wniosku można pobrać poniżej).

9. Jeśli liczba zgłoszeń będzie większa niż możliwości czasowe prowadzącego wówczas zorganizowane zostanie przesłuchanie wstępne. O terminie zostaną poinformowani wszyscy kandydaci za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opłaty

10. Na początku każdego roku SSO ustala wysokość miesięcznej opłaty za naukę. Ustaloną kwotę wpłaca się na konto bankowe SSO do 10 dnia miesiąca (z góry), w którym odbywa się nauka.


ZAPISY cały rok szkolny

WNIOSEK o przyjęcie na naukę śpiewu: pobierz

OPŁATY w roku szkolnym 2023/24: 240 zł /mc; dodatkowe zajęcia: 65 zł /45 min.

INFORMACJI udziela mgr Wiktoria Oleksińska: tel.: 731 203 738, e-mail: sso@sdb.krakow.pl