Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Zespół


ZARZĄD FUNDACJI

 

Daniel Prajzner – prezes zarządu – urodził się w 1984 roku w Przemyślu. Ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (2008, dyplom z wyróżnieniem) oraz w Conservatorium van Amsterdam w klasie organów prof. Pietera van Dijka (2010, Master of music). Studiował również w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu (Niemcy) m.in. w klasie organów prof. Pietera van Dijka oraz w klasie klawesynu prof. Menno van Delfta (2007, Sokrates/Erasmus). Uczestnik licznych kursów mistrzowskich prowadzonych przez: G. Boveta, K. Eichhorna, J. Gembalskiego, G. Gnanna, B. Haasa, L. Lohmanna, M. Sandera, J. Serafina, Z. Szathmary’ego, C. Tilney’a, D. Titteringtona, M. Toporowskiego, V. Warniera. Laureat Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Organów w Częstochowie, XIV Międzynarodowego Konkursu Młodych Organistów w Opavie, w Czechach (wyróżnienie), III Europejskiego Konkursu Organowego w Castellana Grotte, we Włoszech (I nagroda), IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Mikaela Tariverdieva w Moskwie i Kaliningradzie w Rosji (wyróżnienie i nagroda specjalna fundacji De Boni Arte „Za najlepszą interpretację muzyki sakralnej”. Za osiągnięcia artystyczne otrzymał kilka znaczących nagród i stypendiów, były to m.in.: stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2006), Nagroda Promocyjna Volksbank Paderborn-Höxter (Niemcy) „Młodzi Twórcy w Europie 2006”. Koncertował w kraju i za granicą: w Holandii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, na Białorusi, Litwie, Ukrainie i we Włoszech. Obecnie zatrudniony jest w Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku adiunkta. W 2017 roku uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2023 roku doktora habilitowanego sztuki. Działalność dydaktyczną prowadzi równolegle w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Jest również pomysłodawcą, autorem koncepcji programowej i organizacyjnej, prezesem zarządu Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, reaktywowanej w 2018 roku.

 

Artur Szczerbinin – członek zarządu – w 2012 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w Przemyślu w klasie organów Daniela Prajznera. W roku akademickim 2016/2017 z wyróżnieniem ukończył studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta. Zdobył III nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym w Katowicach „W kręgu europejskich organów barokowych” (2014). W roku akademickim 2015/16 odbył roczne studia w ramach stypendium Erasmus, w Hochschule für Musik we Freiburgu, w klasie organów prof. Martina Schmedinga oraz Matthiasa Maierhofera. Artur Szczerbinin brał udział w kursach mistrzowskich oraz w sesjach naukowych prowadzonych takich pedagogów jak: Pieter van Dijk, Martin Schmeding, James Johnstone, Wolfgang Zerer, Lorenzo Ghielmi, Bernhard Haas, Hans Fagius, Hayo Boerema, Johannes Geffert. Poza działalnością solową koncertuje także z zespołami wykonującymi muzykę dawną realizując partie basso continuo. W 2022 roku obronił pracę doktorską pt. Solowy repertuar organowy Europy środkowo-wschodniej zawarty w rękopiśmiennych źródłach z lat ok. 1570–1685 oraz związane z nim zagadnienia wykonawcze.

 

Tomasz Ślusarczyk – członek zarządu – urodzony w Przemyślu, absolwent Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu i Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem), od 1991 roku związany był z orkiestrami: Capellą Cracoviensis i Radiową Orkiestrą Symfoniczną, z którą dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą: Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, Orkiestrą Opery i Filharmonii w Białymstoku, Warszawską Operą Kameralną; od 2005 roku współpracuje ze słynną Orkiestrą XVIII Wieku w Amsterdamie. Koncertował jako solista i kameralista na wielu festiwalach w Rosji, Irlandii, Niemczech, na Ukrainie, w Korei i Wielkiej Brytanii. Zapraszany jest do współpracy przez znakomitych muzyków, takich jak F. Bruggen, P. Esswood, Ch. Hogwood, M. Toporowski. Pod jego kierownictwem artystycznym Polska Orkiestra XVIII Wieku dokonała szeregu nagrań muzykaliów jasnogórskich. Zaangażowany jest także w badania źródeł muzyki cerkiewnej na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Często zasiada jako juror podczas krajowych i zagranicznych konkursów. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, posiadając na tych uczelniach klasy trąbki naturalnej.

 


WOLONTARIUSZE WSPÓŁPRACUJĄCY Z FUNDACJĄ

Jakub Kapała – student Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego w klasie organów prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois. W 2020 ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie. Studiował również w klasie prof. Wolfganga Zerera w Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ (2020/21). Odnosił liczne sukcesy w ramach konkursów organowych; jest laureatem I nagrody oraz zdobywcą nagrody specjalnej na IX Międzynarodowym Konkursie Organowym Hermanna Schrödera w Trewirze (2021), jak również nagrody specjalnej w ramach XII Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Mikaela Tariverdiewa w Kaliningradzie (2021). Do jego najważniejszych osiągnięć zalicza się także zajęcie II miejsca na IV Rosyjsko-Polskim Konkursie Organowym Vox Polonica Petropolitana (Petersburg, Rosja 2019), II miejsca na VI Akademickim Konkursie Organowym Romuald Sroczyński in memoriam (Poznań 2018), czy I miejsca na VI Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego (Kraków 2017). Występował jako solista m. in. w Bazylice Konstantyna w Trewirze (Niemcy), Katedrze św. Kwintyna w Hasselt (Belgia), Kościele De Duif w Amsterdamie (Holandia), Bazylice Mariackiej w Krakowie, Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, Bazylice Farnej w Poznaniu. Jego osiągnięcia były nagradzane stypendiami, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016, 2017), Prezydenta Miasta Tarnowa (2017, 2018), Marszałka Województwa Małopolskiego (2019) oraz  fundacji DAAD (2021). Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, które prowadzili światowej sławy organiści, jak Olivier Penin, Tobias Horn, Sven-Ingvart Mikkelsen, Francisco Scarcella, Thomas Lennartz, Ignace Michiels, Jos van der Kooy, Ines Maidre, Berhnard Haas, Jan Lehtola.

 

Piotr Michalik – organista, student Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta. W 2018 ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu w kl. organów mgr. Kamila Madonia (dyplom z wyróżnieniem), a w 2021 ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta). Studiował również w klasie prof. Wolfganga Zerera oraz prof. Matthiasa Neumanna w Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ (2021/22). Brał udział w wielu konkursach organowych, zdobył m.in. III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego (Kraków, 2019), wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór J. S. Bacha na V Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej „Cantantibus Organis – Tarnów-Tuchów 2017”. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, które prowadzili światowej sławy organiści, m. in. Jörg-Hannes Hahn, Tobias Horn, Olivier Penin, Monica Melcova. Jest również organistą w kościele Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku.

 

Wiktoria Oleksińska – studentka Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie w klasie śpiewu prof. dr hab. Olgi Popowicz. Jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół muzycznych w Przemyślu na wydziale wokalnym i instrumentalnym. Brała udział w wielu konkursach wokalnych, otrzymała m.in. I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Z. Nosowskiego w Brzesku, wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej w Olsztynie, została finalistką w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym pt.  Śpiewniki Domowe w Łodzi. Współpracuje również z Fundacją Kultury i Rozwoju w Koszycach Wielkich.

 

 

 

 

 

Michał Wolan – student Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy oraz dr. Daniela Prajznera. Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Występował podczas różnych festiwali jako solista, akompaniator i członek zespołów kameralnych m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”, Beskidzkim Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz z orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Strzyżowie.