Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Misja


W 2018 r. Salezjanie powołali Fundację, której główną ideą jest kontynuacja myśli słynnej Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu.

Działająca od 1916 roku na przemyskim Zasaniu szkoła w bardzo krótkim czasie zyskała wysoką renomę o zasięgu ogólnopolskim. Przyczyniły się do tego następujące czynniki:

  • wypracowany innowacyjny (jak na owe czasy) system organizacji nauki,
  • zastosowanie odpowiednich metod wychowawczych, właściwych dla zgromadzenia salezjańskiego,
  • doświadczeni i wysoko wykwalifikowani pedagodzy, wykształceni niejednokrotnie na zachodzie Europy,
  • tworzenie materiałów dydaktycznych, w tym własnych kompozycji pedagogów szkoły, na bazie których uczniowie rozwijali swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje,
  • organizacja różnego typu wydarzeń artystycznych, w tym koncertów z udziałem wybitnych osobowości, stanowiących wzorce dla wychowanków szkoły,
  • duży nacisk na rozwój infrastruktury dydaktycznej – zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych, stałe doposażanie zasobów bibliotecznych w specjalistyczne pozycje książkowe, czasopisma muzyczne, nuty i nagrania (!)
  • efektywne działania w pozyskiwaniu środków finansowych, mające na celu ulepszanie jakości kształcenia.

Sfera kulturalna Przemyśla i regionu, w okresie działalności szkoły, animowana była przez jej pedagogów i wychowanków. Niestety, w 1963 r. Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu została siłą zlikwidowana przez władze komunistyczne. Do tego czasu ukończyło ją wielu cenionych muzyków – wirtuozów, kompozytorów, chórmistrzów i śpiewaków.

Obecnie Fundacja podtrzymuje pierwotne założenia Salezjanów – muzyków, transponując je do czasów współczesnch. Korzystając z bogatego dorobku i fizycznej spuścizny Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej pragniemy kontynuować jej misję dzięki najnowszym, innowacyjnym osiągnięciom w dziedzinie dydaktyki muzycznej, wykonawstwa muzycznego i muzykologii. Jesteśmy organizatorami rozmaitych inicjatyw edukacyjno-wychowawczych, kulturalnych, artystycznych, naukowych, służących do popularyzowania muzyki i sztuki, ale także organizatorami działań w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Kierując się tradycją adresujemy nasze aktywności głównie do dzieci i młodzieży. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, dostępowi do różnego rodzaju książek, nut, nagrań, przy użyciu nowoczesnych technologii, wskazujemy kierunek i umożliwiamy młodym osobom rozwój na poziomie innych, większych ośrodków w kraju.

W zależności od uzyskanych środków zewnętrznych, w tym hojności darczyńców, pragniemy dążyć do darmowego udostępniania wszystkich naszych działań. Chcielibyśmy bardzo móc zaoferować programy stypendialne oraz pomoc finansową dla osób uzdolnionych muzycznie.

Innym bardzo istotnym filarem Fundacji jest działalność biblioteczna w obrębie zachowanych zbiorów dawnej Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej, dotycząca archiwizacji książek, czasopism, nut i rękopisów oraz dążenia do ich udostępniania w formie katalogu elektronicznego. Zdajemy sobie sprawę, że konieczne w tej kwestii jest także poszerzanie istniejącego zbioru o nowe pozycje oraz wytyczanie kierunków rozwoju sztuki muzycznej poprzez prowadzenie badań naukowych. Doskonałą formę publikacji i promowania naszych osiągnięć w tym zakresie stanowi powołane już do istnienia Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu.

Ciągle poszukujemy nowych, kreatywnych i zdeterminowanych do działania osób i instytucji, które podzielają nasze cele i pasje. Współpracę z partnerami i darczyńcami postrzegamy jako najlepszy kierunek w podążaniu ku dobrym i pięknym rzeczom, służącym innym ludziom.

Razem możemy więcej!