Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Czasopismo – informacje


Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu

 

Na wniosek Zarządu Fundacji Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu w dniu 16.03.2021 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu wydał postanowienie o zarejestrowaniu w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod pozycją 158 czasopisma pod nazwą „Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu”.

Wydawcą czasopisma jest Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, której siedziba mieści się pod adresem: ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl (www.sso-przemysl.pl, tel.: 509 454 089, e-mail: sso@sdb.krakow.pl).

Redakcją (adres jw.) kieruje dr hab. Daniel Prajzner – pomysłodawca powstania periodyku.

Prace redakcji wspiera merytorycznie Rada Naukowa powołana przez Zarząd Fundacji SSO Uchwałą z dnia 11.01.2021 r.

Wydawnictwo ukazuje się raz do roku.

Nr ISSN dla wersji drukowanej: ISSN 2720-281X.

Nr ISSN dla wersji elektronicznej (online): ISSN 2956-5510.