Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Czasopismo – Redakcja i Rada naukowa


Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu

 

REDAKCJA                                                                                            RADA NAUKOWA

dr hab. Daniel Prajzner – redaktor naczelny

prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois

dr Artur Szczerbinin

dr Andrzej Edward Godek

dr Andrzej Mądro

prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois (przewodniczący)

prof. dr hab. Olga Popowicz

dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM w Łodzi

dr hab. Tomasz Ślusarczyk