Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Kurs dla organistów 

REGULAMIN

 

Organizator

1. Organizatorem kursu dla organistów jest fundacja Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu (dalej: SSO) z siedzibą pod adresem: Plac bł. ks. Augusta Czartoryskiego 2 (dawniej: ul. św. Jana Nepomucena 3), 37-700 Przemyśl, NIP: 7952549978, REGON: 381039194, NR KRS: 0000743675.

2. Zajęcia w ramach kursu odbywają się w siedzibie SSO, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu (ul. Słowackiego 91, Przemyśl) oraz w kościele salezjanów pw. św. Józefa w Przemyślu.

Cel

3. Głównym celem edukacyjnym kursu dla organistów jest przygotowanie muzyczne oraz liturgiczne osób zmotywowanych i zdolnych do uzyskania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie muzyki kościelnej. Ukończenie kursu jest równoznaczne z nabyciem kwalifikacji formalnych do pracy w Kościele. Podjęte działania edukacyjne nakierowane są pośrednio na kontynuację tradycji kształcenia w Przemyślu organistów liturgicznych.

Plan nauki

4. Kurs adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych.

5. Kurs twa 5 lat. Kandydaci, którzy nie mają przygotowania muzycznego realizują dodatkowo roczny kurs uzupełniający.

6. W celu nabycia kwalifikacji w ramach kursu realizowane są zajęcia indywidualne (60 min. tygodniowo) oraz grupowe (180 min. raz w miesiącu), od września do czerwca.

7. W ramach zajęć indywidualnych kursanci uczęszczają na akompaniament liturgiczny, organy, praktykę liturgiczną, emisję głosu. W ramach zajęć grupowych kursanci uczęszczają na śpiew liturgiczny, śpiew gregoriański, liturgikę, prawodawstwo muzyki kościelnej.

Warunki przyjęcia

8. Kandydaci powinni mieć dobry słuch muzyczny oraz odpowiednie predyspozycje do podjęcia pracy organisty, złożyć w odpowiednim terminie podanie o przyjęcie na kurs (wzór podania można pobrać poniżej), pozytywnie przejść przez przesłuchanie wstępne.

Egzaminy i dyplom

9. Pod koniec każdego roku szkolnego odbywa się egzamin roczny, którego rezultatem może być ocena pozytywna bądź negatywna. W przypadku oceny negatywnej kursant powtarza dany rok kształcenia.

10. Po ukończeniu całego cyklu kształcenia kursant otrzymuje dyplom potwierdzający nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu organisty.

11. Dyplom nadaje SSO oraz Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska.

Opłaty

12. Na początku każdego roku SSO ustala wysokość miesięcznej opłaty za naukę. Ustaloną kwotę wpłaca się na konto bankowe SSO do 10 dnia każdego miesiąca (z góry), w którym odbywa się nauka (od września do czerwca – 10 miesięcy).


ZAPISY na rok szkolny 2024/25 trwają do 22 września 2024 r.

WNIOSEK o przyjęcie na kurs: pobierz

OPŁATY w roku szkolnym 2024/25:

  • 250 zł /mc – kurs dla organistów
  • 250 zł /mc – kurs przygotowawczy

INFORMACJI udziela dr hab. Daniel Prajzner: tel. 509 454 089, e-mail: sso@sdb.krakow.pl