Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Redakcja i Rada naukowa


Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu

 

REDAKCJA                                                                                            RADA NAUKOWA

dr Daniel Prajzner – redaktor naczelny

prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois

mgr Artur Szczerbinin

dr Andrzej Mądro

dr hab. Tomasz Ślusarczyk

prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois (przewodniczący)

prof. dr hab. Olga Popowicz

s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM w Łodzi