Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Rekrutacja


ROK SZKOLNY 2024/2025

 

KROK 1 – pobierz i wypełnij

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wnioski o przyjęcie do szkół:

wniosek o przyjęcie do SSO

wniosek o przyjęcie do ZPSM A. Malawskiego w Przemyślu

 

KROK 2 – dostarcz nam dokumenty

Dostarcz dokumenty (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pod adres: 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. A. Malawskiego w Przemyślu
Słowackiego 91
37-700 Przemyśl

Termin składania dokumentów: 9 maja 2024 r.

 

KROK 3 – zapoznaj się z harmonogramem egzaminów wstępnych

Termin egzaminu wstępnego z zakresu gry na instrumencie (gra na organach lub fortepianie): 15 maja 2024 r.

Termin egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej: 15-17 maja 2024 r. 

Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza zdają egzaminy kwalifikacyjne (gra na instrumencie i pozostałe przedmioty) w terminie: 15-17 maja 2024 r.

Szczegółowy imienny harmonogram egzaminów wstępnych udostępniony zostanie w sekretariacie ZPSM od dnia 10 maja 2024 r. Informacje dotyczące harmonogramu można uzyskać również pod numerem telefonu 16 678 37 66.

 

KROK 4 – egzamin

Egzamin praktyczny: podczas egzaminu z gry na instrumencie kandydat wykonuje przygotowany repertuar na organach lub fortepianie z nut. 

Egzamin ustny: egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową określoną dla szkoły muzycznej I stopnia. 

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji ws. doboru repertuaru, prób etc. z nauczycielem organów dr. hab. Danielem Prajznerem (t: 509 454 089, e: sso@sdb.krakow.pl).

 

KROK 5 – wyniki

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana do wiadomości w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminów.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostanie podana do wiadomości do dnia 14 czerwca 2024 r.

 

D O   Z O B A C Z E N I A   I   P O W O D Z E N I A  !!!

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji, składania podań oraz niezbędnych dokumentów udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 16 678 37 66.