Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Rekrutacja


ROK SZKOLNY 2021/2022

 

KROK 1 – pobierz i wypełnij

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wnioski o przyjęcie do szkół:

wniosek o przyjęcie do SSO

wniosek o przyjęcie do ZPSM A. Malawskiego w Przemyślu

 

KROK 2 – dostarcz nam dokumenty

Dostarcz dokumenty (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pod adres: 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. A. Malawskiego w Przemyślu
Słowackiego 91
37-700 Przemyśl

Termin składania dokumentów: 1 marca 2021 r. – 7 maja 2021 r.

 

KROK 3 – zapoznaj się z harmonogramem egzaminów wstępnych

Termin egzaminu wstępnego z zakresu gry na instrumencie (gra na organach lub na fortepianie): 12-13 maja 2021 r. od godz. 10.00.

Szczegółowy imienny harmonogram egzaminów wstępnych udostępniony zostanie w sekretariacie ZPSM od dnia 10 maja 2021r.

Informacje dotyczące harmonogramu można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 37 66.

 

KROK 4 – egzamin

Podczas egzaminu z gry na instrumencie kandydat wykonuje przygotowany repertuar na organach lub na fortepianie z nut. 

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji ws. doboru repertuaru, prób etc. z nauczycielem organów dr. Danielem Prajznerem (t: 509 454 089, e: sso@sdb.krakow.pl).

 

KROK 5 – wyniki

Po egzaminie wstępnym dowiedz się w sekretariacie ZPSM kiedy ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji i w wyznaczonym czasie zapoznaj się z nimi.

 

D O   Z O B A C Z E N I A   I   P O W O D Z E N I A  !!!

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji, składania podań oraz niezbędnych dokumentów udziela sekretariat szkoły

pod numerem telefonu 16 678 37 66.