Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


rocznik II (2022)


CZASOPISMO NAUKOWE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY ORGANISTOWSKIEJ W PRZEMYŚLU, ROCZNIK II (2022)


REDAKTORZY WYDANIA, SKŁAD, KOREKTA

Daniel Prajzner, Andrzej Edward Godek, Artur Szczerbinin, Dariusz Bąkowski-Kois


Redakcja w jęz. angielskim

Barbara Knowles


SIEDZIBA i ADRES REDAKCJI

Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl


WYDAWCA

Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu

ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl, www.sso-przemysl.pl, tel.: 509 454 089, e-mail: sso@sdb.krakow.pl


Copyright © 2022 by Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu


ISSN 2956-5510


 


DO POBRANIA: (pliki zostaną udostępnione po wyczerpaniu nakładu wersji drukowanej)


Przedmowa

ARTYKUŁY

I. Konteksty historyczne i teologiczne · instrumentarium

II. Twórca i dzieło

III. Dydaktyka i interpretacja

Noty o autorach