Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


rocznik II (2022)


CZASOPISMO NAUKOWE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY ORGANISTOWSKIEJ W PRZEMYŚLU, ROCZNIK II (2022)


REDAKTORZY WYDANIA, SKŁAD, KOREKTA

Daniel Prajzner, Artur Szczerbinin, Andrzej Edward Godek, Dariusz Bąkowski-Kois


Redakcja w jęz. angielskim

Barbara Knowles


SIEDZIBA i ADRES REDAKCJI

Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl


WYDAWCA

Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu

ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl, www.sso-przemysl.pl, tel.: 509 454 089, e-mail: sso@sdb.krakow.pl


© Copyright by Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu 2022


ISSN 2956-5510


 


DO POBRANIA: 


ARTYKUŁY

I. Konteksty historyczne i teologiczne

ks. Dariusz Raś, Mariackie inspiracje w kulturze miasta, czyli o galenosferze, ikonosferze, logosferze, sonosferze fary krakowskiej

Paweł Kasprzyk, Celebrans pierwszym kantorem liturgii

II. Twórca i dzieło

Luba Kijanowska-Kamińska, Josyp Kyszakewycz (1872–1953) i jego spuścizna kompozytorska w świetle współczesnych kryteriów estetycznych

III. Dydaktyka i interpretacja

Damian Skowroński, Z problematyki nauczania improwizacji organowej. Spostrzeżenia młodego pedagoga

Noty o autorach