Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


rocznik I (2021)CZASOPISMO NAUKOWE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY ORGANISTOWSKIEJ W PRZEMYŚLU, ROCZNIK I (2021)


REDAKTORZY WYDANIA, SKŁAD, KOREKTA

Daniel Prajzner, Artur Szczerbinin, Dariusz Bąkowski-Kois, Andrzej Mądro


Redakcja w jęz. angielskim

Barbara Knowles, Katarzyna Ślusarczyk


SIEDZIBA i ADRES REDAKCJI

Czasopismo naukowe Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl


WYDAWCA

Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu

ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl, www.sso-przemysl.pl, tel.: 509 454 089, e-mail: sso@sdb.krakow.pl


Copyright © 2021 by Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu


ISSN 2956-5510


 


DO POBRANIA:


Przedmowa

ARTYKUŁY

I. Konteksty historyczne i teologiczne · instrumentarium

ks. Dariusz Szczepan Skowron SDB, Muzyka w Krakowie na „Łosiówce”, czyli na ordynansie Ewangelii i kultury.

ks. Mirosław Pudło SDB, Znaczenie śpiewu liturgicznego na podstawie wybranych dokumentów Kościoła.

Krzysztof Michałek, Odbudowa organów Michaela Englera (1761) w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

Krzysztof Urbaniak, Organy w Sali Kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

II. Twórca i dzieło

Artur Szczerbinin, Mid seventeenth century improvisation sketches o f Samuel Marckfelner from the Leutschau tablature 13994.

III. Dydaktyka i interpretacja

Dariusz Bąkowski-Kois, Akcentacja i frazowanie. Kilka refleksji w czasach jubileuszowych nad organową praktyką wykonawczą.

Marcin Augustyn, Metodyka nauczania gry na organach w szkole muzycznej I stopnia. Wyzwania, możliwości, perspektywy.

ks. Kazimierz Dąbrowski SDB, Kształcenie wokalne i propagowanie piękna pieśni chóralnej w Chórze Męskim Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku.

Andrzej Korzeniowski, Rola dyrygenta chóru kościelnego w kontekście współczesnych uwarunkowań na gruncie prawa kościelnego.

RECENZJE

Andrzej Mądro, Organowa awangarda, czyli Potwór kontra nowa muzyka Marty Szoki.

Monika Karwaszewska, Premiera wydawnicza Koncertu organowego Mieczysława Surzyńskiego.

 

Noty o autorach